• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Filmy Oblot modelu Coro-Cub - SPAD J3 Cub

Oblot modelu Coro-Cub - SPAD J3 Cub

Film z oblotu modelu SPAD J3 Piper Cub (o rozpi?to?ci skrzyde? 218 cm) na lotnisku modelarskim Mather Aerospace Modelers. Ten pierwszy lot by? nie tylko oblotem modelu ale równie? silnika.  Model nap?dzany jest przeróbk? z podkaszarki Poulan 25cm3 przerobionego na RC.  Ciekawostk? jest to, ?e silnik pali na zwyk?e paliwo do podkaszarki (mieszanka benzyny i oleju) ale zap?on jest na ?wiecy ?arowej.  Coro-Cub zbudowa?em na podstawie powi?kszonych o 25% planów z witryny internetowej  SPAD to the Bone. Waga gotowego samolotu wynosi 6.8 kg, co przy powierzchni skrzyd?a nieca?e 84 dm2 daje stosunkowo ma?e obci??enie skrzyd?a.  Oblot wykaza?, ?e samolot lata bardzo fajnie, a silnik pracuje równo i niezawodnie.  Zapraszam na film.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.