• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom) Polish (Poland)  
Error
  • XML Parsing Error at 1:124. Error 9: Invalid character
Home Warsztat
Warsztat

Witam w dziale porad warsztatowych.  Aby wy?wietli? szczegó?owe informacje na dany temat wybierz jego tytu? z listy poni?ej. Niektóre z tricków zosta?y przeze mnie wymy?lone, niektóre s? za? modyfikacjami metod przekazanych przez innych modelarzy.  Niezale?nie od autorstwa pomys?u wszystkie opisane poni?ej metody zosta?y osobi?cie przeze mnie sprawdzone w praktyce.    Lista tematów pouk?adana jest w kolejno?ci ich powstawania (najstarsze s? na ko?cu listy). 

Lista wci?? nie jest kompletna, ale niestety na pisanie jest coraz mniej czasu. Staram si? aktualizowa? t? list? na ile czas na to pozwala, dlatego od czasu do czasu pojawi si? nowy zapis.  Zapraszam do cz?stego odwiedzania tego miejsca.

Kliknij na temacie porady aby wy?wietli? szczegó?y
Main Menu

Full Scale

Multimedia