• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Filmy Oblot przerobionego modelu z zestawu Hangar 9 Edge

Oblot przerobionego modelu z zestawu Hangar 9 Edge

Model z fabrycznego zestawu Hangar 9 Edge zosta? kompletnie przerobiony.  Zmodyfikowany zosta? kad?ub w miejscu mocowania nowego skrzyd?a przerobionego z zestawu OMP Edge.  Oblot zosta? przeprowadzony przez mojego koleg? klubowego z MASM, Dave Sullivan.  Dave jest doskona?ym pilotem 3D i by? w stanie oceni? charakterystyk? w?asno?ci lotnych tego modelu, jak zakres parametrów lotu.  Jak zawsze, gdy Dave "zasi?dzie" za sterami modelu, mo?emy by? ?wiatkami pi?knego i widowiskowego pokazu.  Zapraszam.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.